Skip to content

LA - OR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-03 09:57:29
JSON

NIPT: K71420003R
Administrator: Laert Duro
Objekti i Veprimtarisë: Objekt ne fushen e ndertimit duke perfishire por jo kufizuar ne : Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private , ndertimin e komplekseve te biznesit, komplekse rezidenciale , komplekse turistike, ndertime te reja, ujesjelles-kanalizime, meremetime, mirembajtje , rikonstruksione , gipse, lyerje, sistem kapot, shtrim pllakash, punime hidraulike, punime elektrike etj. Import-Eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme ne fushen e ndertimit dhe ne fusha te tjera veprimtarie ekonomike , tregti me shumice dhe pakice te tyre .Import-Eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te cdo lloji ne funksion te ( digave , hidrocentraleve,nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te cdo materiali tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Import - Eksport, shitje - blerje energjie. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike dhe mekanike. Projektimin,montimin dhe mirembajtjen e impianteve te prodhimit, te linjave te TU / TM / TL te te gjitha kategorive dhe shperndarjes se energjise. Sherbime te ndryshme dhe punime sherbimesh ne te gjitha fushat sipas shperndarjes se energjise.Tregtim me shumice dhe pakice te materialeve te ndryshme elektrike dhe pajisjeve te tyre etj. Ne fushen e turizmit, transportit, mjedisit,prodhimit,sherbimeve te ndryshme, artikuj industrial, bar,restorant, , strukturave akomoduese "Hoteleri" , pishina , resorte turistike dhe ambjente argetimi ,cdo veprimtari ne fushen e tregtise dhe telekomunikacionit.
Emërtime të tjera Tregtare: LA - OR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/10/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 39 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Berzhite, Autostrada Tirane - Elbasan , Km.6, '' PALMA NOVA

Adresa:
1) Berat, Çorovode, Lagjja "Çlirimi", Çorovode, Bashkia Skrapar, "Rehabilitim i Ujesjellesit te Qytetit te Çorovodes dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë
2) Tirane, Berzhite, Autostrada Tirane - Elbasan , Km 6 , Bar-Restorant-Self Service - Hotel "PALMA NOVA"
3) Diber, Burrel, Ndertes nr. 4/393, vol. 19, fq. 144, zk. 1326, ne adresen: Mat, Burrel

Faqja Web:
https://laorgroup.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi kuotash 13.09.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 04.06.2012
Raport i ekspertit per zmadhimin e kapitalit 25.07.2016
Kontrate dhurimi pjesesh 18.01.2013
Kontrate shitje kuotash 28.04.2008
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.06.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.06.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 05.09.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 43 211 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 25 464 961,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 35 712 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 695 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 275 597,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 432 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 037 269,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 717 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 578 902,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:621 041 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:360 023 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:607 984 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:344 893 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:210 434 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:150 182 838,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 145 425 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 152 769 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 75 341 404,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja