Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Laert Duro
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

LA - OR

K71420003R
(Objekt ne fushen e ndertimit duke perfishire por jo kufizuar ne : Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/o)

Tiranë 8432595 ALL

LANDON

K92226004H
(Ne fushen e ndertimit, duke perfshire por jo kufizuar ne: Studimin, projektimin, konsulencen,sipermarrjen zbatuese dhe / ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te v)

Tirane -280152 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni