Skip to content

D&E (Ish ÇOLLARI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-15 07:19:22
JSON

NIPT: K71804001C
Administrator: Ismail Kadiu
Objekti i Veprimtarisë: 1.Imp-exp artikuj ndryshem industriale 2.Germime, ndertime ndryshme, impiante teknologjike, etj. Import Eksport, Gjeneral kontraktor ne sektorin e ndertimeve, te tregetise dhe te sherbimeve te prodhimit per artikuj veshje pune, ushtarake, impiante teknologjike, elektrike, kondicionimi, aspirimi dhe hidraulike. Prodhime aplikacione software dhe sistemesh për menaxhimin e shpërndarjes së uniformave dhe mallrave. Tregtim, pajisje të ndryshme ushtarake. Import, eksport, transferim nderkombetar i mallrave ushtarake
Emërtime të tjera Tregtare: D&E
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/05/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kamion tip Mercedes-Benz 967PKX3CC5132, Transporter me targe AB 952DP, Ngjyre e kuqe.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kamez Rruga “Abdi Bej Toptani”, Godinë me Nr. Pasurie 41/89, Kati 1, Zona Kadastrale 2066; Valias, Kamëz,Tiranë.

Adresa:
Tirane Vaqarr Njesi, me nr. pasurie 16/22, zone kadastrale nr. 3712.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje 23.09.2010
Kontrate shitblerje kuotash 26.07.2016
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit 06.11.2017
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 25.11.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 15.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 490 432,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 627 431,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 134 470 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 237 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 22 477 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 28 257 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 40 005 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 85 487 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 67 759 173,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 65 750 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 119 947 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 9 761 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:783 054 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:692 893 189,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 641 347 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:627 922 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:338 992 011,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:240 365 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:208 596 280,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 214 684 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 181 684 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 102 691 762,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 159 358 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 163 609 787,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli