Skip to content

AN.NIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-21 11:55:53
JSON

NIPT: K72214001N
Administrator: Andon Dhima
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime objektesh, te llojeve te ndryshme me konstruksion druri metali etj.
Emërtime të tjera Tregtare: AN.NIK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/09/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 03.04.2017, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u vendos Pezullimi i aktivitetit të Shoqërisë nga data 03.04.2017 – Pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 14.08.2019, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".

III. Me datë 06.12.2021, në bazë të shkresës nr. 17503 Prot., për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror), u kërkua: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “AN.NIK” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K72214001N, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.

IV. Me datë 01.02.2022, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u vendos Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 01.02.2022. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati ne zonen kadastrale 8270, nr. pasurie 1/357-N13/2, Kati III

Adresa:
Korce Qender banimi, Bulevardi Republika, Rruga Teni Konomi, Korçe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuote datë 27.04.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 978 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 646 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 105 959 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 160 902 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -32 881 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:375 007 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:122 425 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 220 292 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 49 899 265,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : P. Nikolli