Skip to content

METRO_POLIS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-06 08:46:00
JSON

NIPT: K72223005V
Administrator: Besnik Aliaj
Objekti i Veprimtarisë: Studio projektimesh dhe konsulencë në këto kategori; masterplane-studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara. Qytete. Studime pjesore urbanistike. Projektime objekte civile-industriale-turistike deri ne 5 kate. Projektime objekte civile- industriale mbi 5 kate. Projektime objekte sportive. Projektime interiere. Projektime pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbëra, lulishte, parqe. Përgatitje terme reference, detyrë projektimi. Këshillim asistencë, monitorim, llogaritje V.N.M (vlerësim, ndikim, në mjedis) V.S.M (Vlerësim Strategjik Mjedisor). Shërbime në multimedia dizajn. Projektim në restaurimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore, objekteve muzeale, veprave të artit. Studime, hartim planesh zhvillimore të zonave turistike. Zbatimi i ndërtimit të objekteve civile, industriale, restaurime objekte të ndryshme. Përpunimi i të dhënave GIS. Mbikëqyrje dhe zbatimi i punimeve në ndërtim.
Emërtime të tjera Tregtare: METRO_POLIS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/05/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 800 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës,Km 5, Kashar, Kodi Postar 2995

Faqja Web:
www.metropolis.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.01.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 13.07.2010
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 30.12.2010
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjene e kapitalit 22.11.2010
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 10.10.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 232 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 548 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 64 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 349 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 17 495 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 522 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 246 168,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 995 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 231 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 187 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 32 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 795 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:22 558 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:25 661 086,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:52 418 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:73 779 368,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:24 170 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 16 890 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 15 448 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 736 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 283 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 793 821,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.lala