Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Dritan Shutina
Rezultate gjithsej: 2

UNIVERSITETI " POLIS "

K62308008S
(Universiteti POLIS ushtron aktivitet me karakter akademik, kërkimor-shkencor dhe aplikativ. Ai ofron edukim në gjuhën shqipe dhe angleze në nivelet 5 – 8 të kualifikimit sipas Kornizës Shqiptare të )

Tirane -27721529 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

METRO_POLIS

K72223005V
(Studio projektimesh dhe konsulencë në këto kategori; masterplane-studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara. Qytete. Studime pjesore urbanistike. Projek)

Tiranë 4522401 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni