Skip to content

ALB GREEN ENERGY sh.p.k.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-09 13:56:43
JSON

NIPT: K72230004C
Administrator: Simone Acquaviva
Objekti i Veprimtarisë: Projektim realizim impiante prodhimi energji elektrike nga fonde te rinovueshme.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/10/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 16.12.2014, me anë të kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr.90107/12 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua: Të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh në emër të subjektit “ALB GREEN ENERGY” sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) - K72230004C, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.

II. Me datë 19.12.2014, me anë të kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 91320/3 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua: Të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe shitblerje aksionesh të subjektit ALB GREEN ENERGY sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT)- K72230004C deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Pjeter Budi, Pallati 85, ap.7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.07.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.07.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli