Skip to content

ELAL COM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-17 09:07:25
JSON

NIPT: K72418010P
Administrator: Bedri Sula
Objekti i Veprimtarisë: Import, Eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem, sherbime ne fushen e ndertimit. Prodhim konstruksione metalike,karkasa per ndricues rrugore,kuadro,çeia,panele elektrike TU,TM,TL, porta metalike,lyerje elektrolitike me pjekje deri ne 200* per te gjithe produktet e prodhuara. Invsetime ne ndertim per objektet e veta, investime ne fushen e turizmit (hoteleri, bar restorante etj). Prodhim Mobiljesh , blerje, shitje artikuj ne natyren e lendes se pare per prodhim mobilerie , materiale te ndryshme per prodhim mobilerie. Zhvillim te aktivitetit tregtar dhe komercial, ne hotele, bar-restorant, piceri. Menaxhim hotele, bar -restorante. Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ELAL COM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.12.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vaqarr, Rruga Vaqarr-Tirane, km.1, zona kadastrale 3712, nr.pasurie 14/15r

Adresa:
Tirane, Golem, Rindertim Hoteli 4- kate+nencati+shtese ambjentesh+bodrum+pishine, Nr Pasurie 111/424, Vol 44, Faqe 190, Nr Pasurie 111/234, Vol 38, Faqe 205, Zona Kadastrale 2291

Tirane, Vaqarr, Rruga Arban, Godine me Nr.Pasurie 14/29, ZK.3712

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.03.2021
Kontrate shitje kuotash 25.07.2008
Kontrate per dhurimin e pjeseve te kapitalit 24.09.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 195 688,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 25 973 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 34 689 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 34 383 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 46 226 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 95 355 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 781 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 589 132,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:220 403 183,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:205 770 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:369 299 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:259 621 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:248 982 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 455 530 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 144 675 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 91 991 665,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala