Skip to content

TAPO (ish "Tirana Akustik Petrolium Oil" )
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-20 08:26:37
JSON

NIPT: K81331025I
Administrator: Besnik Myftari
Objekti i Veprimtarisë: Blerje, shitje, import-eksport, instalime sistem akustik dhe izolim ndertesash, Bar - Restorant. Kerkim, zhvillim dhe prodhim hidrokarburesh dhe kerkim , zbulim dhe zhvillim te naftes, gazit dhe hidrokarbureve.Import eksport shitje me shumice e pakice e artikujve te kancelarisë.
Emërtime të tjera Tregtare: TAPO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.01.2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Autoveture me targe TR0972S
2. Tirane, Furgon me targe: AA 142 TO
3. Tirane, Furgon me targe AA696SJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 01.06.2016, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.

II.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 25.10.2016, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga i pezulluar ne aktiv.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 6, Rruga" Llazar Xhajanka", ish Kombinati i Tekstileve, Zona Kadastrale nr 8230, Nr Pasurie 7/593

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrata e Shit-Blerjes se Kuotave date 26.01.2017
Kontrata e Dhurimit te Kuotave date 06.05.2019
Kontrata e Shit-Blerjes se Kuotave date 07.11.2019
Dokumenta Financiare: Marreveshja e Transferimit te Pjeseve te Kapitalit date 15.07.2015
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -3 368 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 936 899,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 555 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 143 962,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 40 982,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 573 913,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 491 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 400 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 666 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 233 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 2 660 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:15 951 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 327 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 372 143,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 260 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 041 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 14 406 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 18 439 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 33 965 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 29 630 642,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 20 128 864,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019

Punuar Nga : L.Kanani