Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Besnik Myftari
Rezultate gjithsej: 6

TAPO (ish "Tirana Akustik Petrolium Oil" )

K81331025I
(Blerje, shitje, import-eksport, instalime sistem akustik dhe izolim ndertesash, Bar - Restorant. Kerkim, zhvillim dhe prodhim hidrokarburesh dhe kerkim , zbulim dhe zhvillim te naftes, gazit dhe hidrokarbureve.)

Tirane 40982 ALL

SARAS

L12128001G
(Shtepi botuese per botimin e shperndarjen e librave, revistave, disqeve e materialeve te tjera te lejuara me ligj. Kryerja e veprimtarive te marketingut, te agjentit komisioner, te perfaqesuesit te zoteruesi)

Tirane -800799 ALL

BESARET

L21902027H
(Import eksport, tregtim me shumicë e pakice te mallrave te ndryshme industriale, instalime elektirke, elektronike, ne fushen e telefonise si dhe sherbime te ndryshme ne fushen e telefonise. Projektim,ndertim t)

Tiranë 0 ALL

JONIAN HEAVEN GROUP

L91404041V
(a) Projektimi, ndërtimi, i Resorteve Turistike apo njësive të ndryshme me funksion turizmi, sherbimesh apo banimi, b) Ndërtimi i objekteve, banesave kolektive dhe individuale, apartamenteve dhe vilave indiv)

Tiranë ALL

HOTEL NOBEL

L91421039C
(Shërbim hotelerie, akomodimi, bar.)

Tiranë ALL

ABEG

M02229007Q
(Media audiovizuale dhe e shkruar, libra, Cd, muzike, revista, gazeta etj; a.Shitje dhe blerje e kontentit televiziv; shitje dhe blerje e kapacitetit te internetit, produksione televizive me ze dhe figure, event)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni