Skip to content

DAST(Delta Adhesive Structural Tech)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-05 10:07:07
JSON

NIPT: K81401501G
Administrator: Luan Muça
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, prodhime llaçrash, përgatitje tullash, pajisje hidrosanitare, inerte, etj. Prodhime llaçrash të gatshme, të thatë të parapërgatitura për ndërtim dhe rrugë, në thasë dhe rifuxho, me bazë çimento, allçie, bitumi, koll, llaç, fino, bojak, stuko, bojra sintetike e natyrale me bazë pigmentesh hekuri dhe atyre organike, prodhime me bazë silikatesh dhe përgatitje tullash, inerte të granulomentrisë. Punime të ndryshme të të gjitha këtyre materialeve, import-eksport të të gjitha këtyre. Punime ndërtimi si muratura, karpentieri, suvatime, nivelime, shtrim pllakash, parket, hidroizolime, instalime elektrike dhe hidraulike, etj. Rikonstruksione për godina banimi, pallate të ndryshme, ndërtime civile dhe ekonomike për çfarëdo lloj objekti, veshje fasadash të godinave të ndryshme, prodhim dhe tregtim materiale inertesh e materiale të ndryshme ndërtimi si dhe lëndë drusore. Shit-blerje të pasurive të patundshme (toka, terrene, apartamente, dyqane, etj) dhe të tundshme.
Emërtime të tjera Tregtare: DAST
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 29/01/2008
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 94 000 000,00
Numri i pjesëve: 94 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: THERMO + SWISS, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 11/02/2015 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51423049P, me adresë në Durres, Xhafzotaj, Pasuria Nr. 14/119, Vol. 23, Faqe 74, Zonë kadastrale 3852, Kodi Postar 1010., me administrator Dashamir Doçi. DAST(Delta Adhesive Structural Tech) zoteron 40% te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Leon Likoka, Artenisa Elezi, Valmir Taçe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Çështje Ligjore: Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 1/5 DATË 29 / 03 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” për projektin e investimit “Banyan Tree Hotel Resort” qe do të realizohet nga subjekti "DAST" sh.a. me NUIS K81401501G.
Projekti parashikon realizimin e një resorti me disa kate, me taraca, me kapacitet 184 dhoma (standarde, dupleks, suita dhe vila), si dhe do tё ofrojë restorante, bare, pishina, SPA, palestër, salla konferencash, zona tё dedikuara për fëmijët, parking dhe shumë mjedise të tjera çlodhëse e rekreative që do të plotësojnë të gjitha standardet në fuqi për certifikimin si “Hotel me 5 yje”. Projekti zë një sipërfaqe zhvillimi prej 16,000 m², në Zonën Kadastrale 1481, parcela nr. 166/2 mes zonës së Drimadhës dhe Palasës Bashkia Himarë.

a) Vlera e investimit të projektit "Banyan Tree Hotel Resort" plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 24,184,990 (njëzet e katër milion e njëqind e tetëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” i jepet projektit të investimit “Banyan Tree Hotel Resort”, për një periudhë 3 (tre) vjeçare

c) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë 184 persona

d) Në zbatim të nenit 29 të Ligj Nr.55/2015, i ndryshuar, miratohet në parim masa mbështetëse e lejimit të përdorimit të brigjeve të detit si dhe zonën përkatëse të plazhit përballë kompleksit, por në asnjë rast për një afat më të gjatë se 30 (tridhjetë) vjet.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Autostrada Tirane- Durres, Godina Dast, Km.30.

Adresa:
• Tirane Kashar MEZEZ Autostrada Tirane-Durres, Km 1.5, parcele toke, Zona Kadastrale 2679, Nr.pasurie 27/28, kati i pare.
• Vlore, Lagjja 11 Janari, Rruga Muço Aliu, Kati i parë, Zona Kadastrale 8605, Nr.Pasurie 11/94/1
• Elbasan, Autostrada Elbasan Metalurgji,Km 3.
• Durres, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.30, Godina DAST, Nr. i Pasurisë 1/749, Zonë Kadastrale 8515
• Korce Bulgarec, Nr.Pasurie 122/39, Zona Kadastrale 1310, me çertifikatë vërtetim pronësie datë 08.02.2017
• Tirane Kashar. MEZEZ Autostrada Tirane-Durres, Km1.5, parcele toke, Zona Kadastrale 2679, Nr.Pasurie 27/28
• Durres, Spitallë, Zona Kadastrale 8517, Nr.Pasurie 67/5 dhe 67/6, tokë arë
• Fier, Sheq i Madh, Zona Kadastrale 8532, me çertifikatë pronësie nga ASHK Fier, datë 24.01.2014

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shkembimi pasuri e luajsthme date 08.08.2017
Kontrate shitblerje aksione date 26.01.2012
Kontrate shitje aksionesh date 19.06.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 25.06.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 01.06.2016
VENDIM NR. 1/5 DATË 29 / 03 / 2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT "BANYAN TREE HOTEL RESORT" ME SUBJEKT APLIKUES SHOQËRIA "DAST" SH.A..
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2011
Pasqyra financiare 2012
Pasqyra financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 283 910 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 163 580 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 161 541 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 150 903 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 62 987 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 58 356 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 69 573 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 44 918 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 59 368 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 39 595 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 524 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 620 748 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 197 627 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 083 912 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 071 116 990,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 633 937 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 478 599 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 190 380 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 932 730 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 618 520 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 386 326 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 198 320 676,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala