Skip to content

e.Solution
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-04 07:07:17
JSON

NIPT: K81504028S
Administrator: Alban Jaho; Luan Kamberi (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim tregtim sisteme telekomunikacioni dhe transmetime televizive, im-exp. aparutura elektronike
Emërtime të tjera Tregtare: e.Solution
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/02/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W), shoqëri aksionere se drejtës shqiptare, me NIPT K41719004D e themeluar me 24/03/2004 me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Rruga Pavarësia, nr 39 dhe administrator Eglinor Ramaj. Aksioneret e shoqerise jane Alban Jaho me 2,52% te aksioneve, Itan Hoxha me 8,56% te aksioneve, Alba Gina me 8% te aksioneve, Agron Shapllo me 2,52% te aksioneve, Eduard Poda me 1,52% te aksioneve, Redia Hoxha me 4,19% te aksioneve, shoqeria ALBSEA TRANSPORT me 8% te aksioneve, shoqeria DEM Capital dhe E&E INVESTMENT me 8,9% te aksioneve secili, Arch Investor me 3,2% te aksioneve, shoqeria UNION GRUP me 13,6% te aksioneve dhe shoqeria LORESA me 30,07% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.05.2023

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: I. Me date 14.12.2010, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Shpallja e Shoqerise ne Likuidim. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 29.06.2015, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Çregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Mezez, Autostrada Tirane-Durres,Km 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likuidim Shoqerie date 14.12.2010
Raport i Likuidimit te Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrim Shoqerie date 29.06.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 04.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -6 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -15 013,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -39 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -846 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 181 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -11 809 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 194 583 394,00
Punuar Nga : A.Baja