Skip to content

Gas Group ( ish "Mylkaj Gas")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-25 09:34:15
JSON

NIPT: K81811016Q
Administrator: Artan Koka
Objekti i Veprimtarisë: a.Tregetimi i bombolave te gazit te lengshem dhe gazit te lengshem b.Tregetimi me shumice dhe pakice te mallrave ushqimore,industriale,elektro shtepiake,hidrosanitare,materialeve te ndertimit, c.Tregeti nepermjet hapjes se supermarketeve,minimarketeve ,bareve,restoranteve. d.Marrja me konçesion dhe shfrytezimi i guroreve dh.Tregeti te artikujve per higjene,kozmetike,dentare,dhe pajisje mjeksore e tregeti me pakice te karburanteve,vajrave lubrofikante.Import te bombulave te gazit dhe tregtimn e tyre me gaz te lenget (GPL),me pakice dhe shumice. Import-eksport dhe tregtim me pakice e shumic te prodhimeve bujqesore, elb, miser, grur, tersher, etj. Import-eksport dhe tregtim me pakic dhe shumic te produkteve qe rrjedhin nga perpunimi i prodhimeve bujqesore, malto elbi, malto misri, konservime te ndryshme, vajra bimor, ejera.
Emërtime të tjera Tregtare: Mylkaj Gas
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/06/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Autobot me targe AA 614 SM
2. Tirane, Autoboti me targe AA 376 VD
3.Tirane, Makina Caddy Volkswagen me targe AA 282 UD
4. Tirane, Makina Caddy Life me targe AA 275 YJ
5. Tirane, Makine Caddy Life me targe AB 569 AD
6. Tirane, Kamjonçine me targe AA 459 GC
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Lagjia Nr.8, Rruga Komuna e Parisit, Blloku i Pallateve 1 Maj, Shkalla 1/24

Adresa:
1.Vlore, Sarande, Bërdenesh, me Nr. pasurie 5/17 e ndodhur në zonën kadastrale Nr. 1430
2. Tirane, Rruga Luigj Gurakuqi, Zone kadastrale nr 8150, nr pasurie 2/496 3. Tirane, Kashar, YZBERISH, Rruga Aleksandri i Madh, Unaza e Re, numer pasurie 305

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.11.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 22.10.2008
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 24.10.2008
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 19.01.2009
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 07.08.2009
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 04.04.2011
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 27.06.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 453 879,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 342 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 922 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 131 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 533 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 766 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 380 716,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -4 497 440,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -5 367 517,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 70 266,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:64 800 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:73 778 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:63 655 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:40 294 946,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:32 549 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 660 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 38 799 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 29 563 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 12 120 274,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 9 080 290,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 3 060 785,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani