Skip to content

SPOT COMMUNICATIONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-19 14:02:52
JSON

NIPT: K82320007D
Administrator: Mirza Alibegaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, import-eksport, tregetim i filmave artistik, televiziv, serial, progameve video dhe radiofonik, reklama televizive dhe radiofonike te çdo lloj formati dhe teknologjie. Organizimin e kongreseve ekspozitave dhe evenimenteve te çdo lloji. Ofrimin e sherbimeve te regjise ne pergjithesi, sherbime ndaj publikut, konsulence, promovimi dhe permisimin te profileve te shoqerive. Krijimin , tregetimin dhe instalimin me materiale te ndryshme per aplikimin e disenjove arkitektonike e industriale etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/11/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 300 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "LE SPOT GROUP", një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 12/02/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K91413013O, me adresë aktuale në Tirane Farke Lunder Rruga “Rezervat e Shtetit”, Lundër 1, Zona Kadastrale Nr. 2529, Nr. i Pasurisë 590/1/4, Volumi 6, Faqe 106, me administrator Vilma Maze. Ortak i vetëm i shoqërisë ësht Mirza Alibegaj, zotëruese për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 25.01.2024, terhequr datë 19.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “Spot Communications”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Mirza Alibegaj, shtetase shqiptare, e datelindjes 1968, pronar perfitues per 94% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Le Spot Group” – shoqëri mëmë për 94% të kapitalit të “Spot Communications”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 13.01.2012.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke Lunder, Rruga “Rezervat e Shtetit”, Lundër 1, Zona Kadastrale Nr. 2529, Nr. i Pasurisë 590/1/4, Volumi 6, Faqe 106.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.12.2019
Akti I themelimit
Kontrate shitje kuote 14.05.2009
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.03.2024
Kontratë për transferim Kuotash pa Kundërshpërblim datë 07.12.2023
Kontratës për transferim Kuotash pa Kundërshpërblim datë 14.12.2023
Kontratë për transferim Kuotash pa Kundërshpërblim datë 15.01.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 8 704 273,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 50 616 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 35 308 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 38 656 293,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 327 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 23 335 077,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 47 477 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 57 391 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 52 060 247,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 191 090,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 034 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 887 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 13 197 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:430 344 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:283 167 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:300 250 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:379 248 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:255 387 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:355 622 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:381 801 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:297 872 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 217 870 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 199 429 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 145 592 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 163 783 304,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 134 829 974,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli