Skip to content

RFZ Building (Perthithur nga "Spar Albania")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-20 12:29:28
JSON

NIPT: K82405001V
Administrator: Arben Memo
Objekti i Veprimtarisë: Importi,eksporti, shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtim artikujve te ndryshem.Importi,eksporti, shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike,elektronike,lende te pare per industrine,materiale ndertimi e hidrosanitare,pajisje zyrash,kancelari,pjese kembimi auto e makineri te cdo lloji,pajisje teknologjike etj.Shitja,blerja dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit.Menaxhimin e qenderave tregtare,bareve,restoranteve.Ofrimi i sherbimeve te konsulences ne fushen e biznesit,manaxhimit,taksave etj.Si dhe cdo veprimtarei tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: RFZ Building
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/12/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 716 514,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 20.04.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

Me datë 06.10.2016, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua fillimi i procesit të bashkimit me përthithje nëpërmjet kalimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë "RFZ Building" shpk (shoqëri e përthithur), tek shoqëria "Spar Albania" (shoqëria përthithëse), në këmbim të kuotave të kësaj shoqërie.

Me datë 06.12.2016, u hartua marrëveshja e bashkimit me përthithje të shoqërive tregtare "RFZ Building" shpk (shoqëri e përthithur) me shoqërinë "Spar Albania" (shoqëria përthithëse). Pas bashkimit shoqëria e përthithur i kalon të gjitha aktivet dhe pasivet shoqërisë përthithëse dhe shoqëria që përthithet vlerësohet e prishur, ndaj çregjistrohet nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Qendra Tregetare Univers, Autostrada Tirane-Durres, Km 6.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 20.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 08.04.2013
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Bashkimi me Përthithje datë 06.10.2016
Marrëveshje për Bashkimin me Përthithje të Shoqërive "Spar Albania" shpk dhe "RFZ Building" shpk datë 06.12.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 20.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 472 063 691,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 281 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -8 157 172,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -6 282 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -4 576 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -3 003 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 117 726,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:876 706 028,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 085 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 251 496,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015

Punuar Nga : P. Nikolli