Skip to content

AutoAsja (ish "ASJA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-18 14:12:45
JSON

NIPT: K91322024C
Administrator: Asiap Gruda
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice dhe me pakice i vajrave lubrifikante, baterive, filtrave, pjeseve te nderrimit. Prodhimi dhe tregtimi i vajrave lubrifikante. Kryerjen e sherbimit te riparimit te gjitha mjeteve motorike. Import eksport i mallrave te ndryshme te lejuar nga ligji. Tregtim i celikut, hekurit, bronxit, bakrit, aluminit pergjithesisht i metaleve ne lende te pare apo shufra, profile e prodhime metalike dhe plastike te llojeve te ndryshme. Tregtim me shumice e pakice i kabllove elektrike dhe telefonike e pllakave te qeramikes, i pajisjeve hidrosanitare, e elektrodave dhe telave te llojeve te ndryshme.Tregtim karikues per bateri dhe aksesoret."Tregtimi i pajisjeve elektrike, mekanike, elektronike per perdorim industrial per vinca, elektrovinca portual dhe pjeseve te lidhura me to".
Emërtime të tjera Tregtare: ASJA SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/01/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 700 000,00
Numri i pjesëve: 3 700
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Eglantina Nestor; Kleusta Bera; Panajot Nestor
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Vaqarr, AB108AG

2. Tirane, Vaqarr, Veture tip Renault AA122FY

3. Tirane, Furgon Ducato me targa AA 147 GO

4. Tirane, Vaqarr, Automjet me Targa AB387GI

5. Tirane, Vaqarr, Automjeti me targe AA 102 YZ

6. Tirane, Vaqarr, Furgon tip Fiat Scudo AA514JD

7. Tirane, Vaqarr, Furgon Fiat Doblo, targa AA 381 JM

8. Tirane, Vaqarr, Furgon Fiat Doblo, targa AA 382 JM

9. Tirane, Furgon me targë AA 369 DK, tip Mercedes Benz i bardhe

10. Tirane, Vaqarr, Motor me targe CAF 202, marke Dayang, tipi XCA DY 50B, ngjyre e kuqe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Shpallja I per Shnderrimin e Shoqerise
Me date 10/01/2012, me ane te Vendimit te Ortakut te Vetem te Shoqerise "Asja" Shpk, date: 25.12.2011, per fillimin e procedures se shnderrimit te shoqerise nga shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri anonime.

II. Miratimi i Shnderrimit te Shoqerise
Me date 10/01/2012, me ane te Vendimit te Ortakut te Vetem te Shoqerise "Asja" Shpk, date: 29.12.2011, per miratimin e shnderrimit te shoqerise nga shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri aksionare.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, Lalm, Godina Nr.1, Pasuria Nr.100/9, Zona Kadastrale 2376, Vol 4, Fq.125.

Adresa:
1. Tirane, Vore, Muçaj, Ndertese me nr pasurie 22/8, vol.1, fq. 236, zona kadastrale 2726

2. Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Dritan Hoxha, Hyrja 2,Nr. Pasurie 1/568+2-N14/ 1/568+2N17

3. Tirane, Rruga Bardhyl, ndertese, zona kadastrale, nr.8130, numeri i pasurise 1/178/ND, volume 30, faqe 20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.02.2023
Akt themelimi i Shoqerise (SH.P.K)
Vendim i Ortakut te Vetem, Shnderrimi Formes Ligjore date 25.12.2011
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 13 406 651,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 599 239,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 370 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 163 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 003 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 403 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 574 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 512 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 546 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 243 262,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 4 375 897,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -270 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:131 380 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:131 363 617,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:84 974 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:102 971 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:97 269 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:92 477 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:147 699 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 61 621 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 102 337 468,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 38 417 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 7 320 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 284 100,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli