Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Leni Gruda
Rezultate gjithsej: 2

3A - PROFILE (ish "3A PROFILE")

K71704022V
(Import-eksport i pjeseve te kembimit per mjete transporti dhe makineri te te gjitha llojeve. Import eksport, tregtim me shumice e pakice i te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit,profile hekuri,llamari)

Tirane 722495 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AutoAsja (ish "ASJA")

K91322024C
(Tregtim me shumice dhe me pakice i vajrave lubrifikante, baterive, filtrave, pjeseve te nderrimit. Prodhimi dhe tregtimi i vajrave lubrifikante. Kryerjen e sherbimit te riparimit te gjitha mjeteve motorike. )

Tirane 15574914 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni