Skip to content

Pastrime Silvio
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-18 15:09:25
JSON

NIPT: K91413010N
Administrator: Bule Allmuça, Gani Deliu
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtjeje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve të ambienteve spitalore, qendrave shëndetësore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, maketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve etj. Me punonjësit tanë. Pastrime të përditshme, pastrime speciale, pastrime pas rikonstruksioneve, lyerjeve etj. Larje, pastrim, trajtim dhe lugidim të dyshemeve të të gjitha llojeve; pastrim të fasadave të të gjitha llojeve në çdo lloj lartësie. Pastrime dhe trajtime të veprave të artit. Pastrim dhe larje të kolltukëve, divaneve, karrigeve, të çdo lloj tavani, tapeteve, moketeve, perdeve të holla e të trasha, grilave etj. Shërbime lavanterie dhe hotelerie, larje, hekurosje për çdo lloj subjekti dhe transporti i materialeve të pastruara. Shërbime lavazherie për çdo lloj automjeti. Pastrim e dezinfektim (DDD) të ambienteve të brendshme e të jashtme spitalore të rrezikshmërisë së ulet, rrezikshmërisë së mesme dhe rrezikshmërisë së larte. Vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe auditimi mjedisor, hartimi i akt - ekspertizave, raporteve etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumicë e pakicë të detergjenteve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesoreve, makinerive të pastrimit. Shërbime dhe mirëmbajtje gjelbërimi dhe të mjediseve të gjelbra, ndërtime të impianteve të ujitjes, krasitje pemësh e bimësh dekorative, plehërim, mbjellje dhe zëvendësim i luleve, bimëve e pemëve etj. Transport mallrash dhe produktesh për subjekte të ndryshme. Transport, grumbullim dhe evadim të mbetjeve urbane, pastrim i hapësirave të qyteteve, fshatrave etj. dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Grumbullim, transportim dhe evadim të mbetjeve spitalore e mbetjeve të rrezikshme spitalore. Zbatime dhe mirëmbajtje të impianteve djegëse të mbetjeve. Trajtim dhe djegie të mbetjeve urbane e spitalore. Ripërdorim të materialeve, makinerive, kompostim dhe prodhim të derivateve të djegshme nga mbetjet. Pastrime me mjete teknike speciale të ujërave, transporti i materialeve të pastruara. Pastrimi i gropave septike të çdo lloj subjekti dhe transportim i ujërave të ndotura. Shërbime ndërhyrëse Higjeno-Sanitare: Shërbime Pest Control (DDD - Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim) - të çdo lloj ambienti të brendshëm dhe të jashtëm, publik e privat, të qendrave spitalore e shëndetësore dhe të çdo lloj subjekti; largimin e gjarpërinjve, qenve - maceve, minjve të arave, mizave e insekteve të ullirit dhe pemëve e bimëve. Import dhe tregtim të produkteve për trajtimet DDD dhe të largimit të gjarpërinjve, qenve - maceve etj. Prodhim e tregtim me shumicë e pakicë të pesticideve (PMB - ve). Prodhim e tregtim me shumicë e pakicë të farave, bimëve, fidanëve etj. Tregtim (Shitje - Blerje), Importim, Dhënie me qira të vinçave me krahë për ngritje peshash, autokullave, makinerive për ngritje në lartësi, vinçave me kosh dhe çdo lloj tjetër platforme ajrore. Shërbime lyerje, patinim, suvatime në çdo lloj lartësie. Ndërtime civile dhe ekonomike, rikonstruksione të ndërtesave deri në 5 kate. Pastrim të sistemeve të aspirim - kondicionimit (HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning), aspiratorëve të kuzhinave, pajisjeve të sistemeve industriale dhe të restoranteve, hoteleve, lavanterie (dry - cleaning), qendrave tregtare, spitaleve, apartamenteve dhe banesave private etj. Shërbime elektrike dhe tregtim të materialeve elektrike. Shërbime hidraulike dhe tregtim të materialeve hidraulike. Administrim i bashkëpronësisë në ndërtesa.
Emërtime të tjera Tregtare: Pastrime Silvio
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.02.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 67 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Automjet me targë AA 591 MR
2) Tiranë, Furgon Volkswagen Crafter, me targë AA 942 JM
3) Tiranë, Makinë Teknologjike me targa AA 443 OH
4) Tiranë, Automjeti me Targë AA 910 TG
5) Tiranë, Automjet me targa AA 910 TG
6) Tiranë, Automjet me targa AA035RY
7) Tiranë, Automjet me targë AA 245 NS
8) Tiranë, Automjet me targa AA 807 LG
9) Tiranë, Automjet me targa AA 908 TG
10) Tiranë, Automjet me targa AA 354 UH
11) Tiranë, Automjet me targa AB 812AF
12) Tiranë, Automjet me targa AA 624 PM
13) Tiranë, Vinç Iveco Fiat me targa AA 259 IA
14) Tiranë, Makine Teknologjike Scania me targa AA378RV
15) Tiranë, Caddy Maxi Trendline AA 842 KX
16) Tiranë, Automjeti me Targë AA 908 TG
17) Tiranë, Automjet me targa AA 749 OD
18)Tirane, Automjet me targa AB 547 BC
19) Tirane, Automjet me targa AB 009 SA;
20) Tirane, Automjet me targa AB 512 AU
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.5.A - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati I

Adresa:
1) Lezhë, Balldren, Balldre i Vjetër, Bashkia Lezhë, zona kadastrale nr.1086, numri i pasurisë 569/21
2) Lezhë, Shëngjin, Sheshi Nënë Tereza, Rruga Lezhë-Shëngjin, Zona Kadastrale 8631 dhe 8632, ambient i hapur
3) Tiranë, Farkë, Njësia Administrative Farkë, rruga e Elbasanit (ngjitur me bar restorant Osma), zona kadastrale 1605
4) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga "Haxhi Dushku", Mjull Bathore, Zona Kadastrale Nr. 2704, Nr. Pasurie 22/8 (Magazinë)
5) Tirane, Rruga "Dritan Hoxha,zona kadastrale 8310, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.07.2011
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 19.07.2013
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 06.08.2014
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2015
Kontrate dhurimi kuotash 21.11.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 632 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 082 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 548 910,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 218 351,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 450 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 24 455 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 201 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 15 849 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 8 652 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 802 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 3 342 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:166 588 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:139 385 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:155 596 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:123 179 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:88 751 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 636 228,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 101 140 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 82 100 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 58 706 592,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 28 003 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 18 694 770,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala