Skip to content

ABA TRADE (perthithur nga ""GENER 2"")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-01 13:36:28
JSON

NIPT: K91607019P
Administrator: Hasnie Kasneci
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin me shumice e pakice të artikujve industriale, produkteve ushqimore, aktiviteteve bar - restorant. Perdorimin e burimeve vendase te cdo lloji (hidrike, era, qymyret etj.) me qellim prodhimin e energjise. Nertimin dhe shfrytezimin e hidrocentraleve, termocentraleve, centraleve, nenstacioneve, linjave te transmetimit te energjise elektrike dhe strukturave te tyre mbeshtetese. Ndertim, instalim dhe shfrytezimin e centraleve elektrike etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/04/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: Projekt bashkimi me përthithje.

Më datë 16.05.2011, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u miratua Projekt Marrëveshja mbi bashkimin nëpërmjet përthithjes të shoqërive "Gener 2" Shpk me Nipt K58615301M (shoqëria përthithëse) me shoqërinë "ABA Trade" Shpk me Nipt K91607019P (shoqëria e përthithur), dhe shoqërinë “LESKOVA” shpk me Nipt K27924318J (shoqëria e përthithur).

Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur "ABA Trade" Shpk dhe “LESKOVA” shpk, i kalojnë shoqërisë përthithëse "Gener 2" Shpk. Shoqëritë që përthithen vlerësohen të prishura pa likuidim duke kaluar në statusin "Çregjistruar". Punonjësit ekzistues të dy shoqërive kalojnë te shoqëria përthithëse. Ortaku i vetëm i shoqëris përthithëse “GENER 2” pas bashkimit do të jetë Z. Bashkim Ulaj. Pas bashkimit, kapitali i shoqërisë përthithëse “GENER 2” do të bëhet 736.586.172 (shtatëqind e tridhjetë e gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Qendra Tregtare "ABA Business Center", Rruga: "Papa Gjon Pali i II" (referuar me pare si Lekë Dukagjini)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.06.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Bahkimi me Përthithje datë 16.05.2011
Projekt për Bashkimin e Shoqërive me Përthithje "Gener 2" shpk dhe "Aba Trade" shpk dhe "Leskova" shpk
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -43 920 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -2 886 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 448 252 242,00
Punuar Nga : P. Nikolli