Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkim Ulaj
Rezultate gjithsej: 4

LESKOVA (perthithur nga ""GENER 2"")

K27924318J
(Ne fushen e minierave, Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, siper marjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit,per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfryte)

Kurbin ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"GENER 2"

K58615301M
(Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj : 1. Studimin, projektimim, konsulencen, investimin, financimin, shfrytezimi dhe/ose administrimi, dhe/ ose mirembajtje, publike dhe/ose private ne fusha te ndry)

Tiranë 327594537 ALL

ABA TRADE (perthithur nga ""GENER 2"")

K91607019P
(Tregtimin me shumice e pakice të artikujve industriale, produkteve ushqimore, aktiviteteve bar - restorant. Perdorimin e burimeve vendase te cdo lloji (hidrike, era, qymyret etj.) me qellim prodhimin e ener)

Tirane ALL

ABA HOLDING

M31729016I
()

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni