Skip to content

TOPNET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-11 12:39:42
JSON

NIPT: K91712501C
Administrator: Admir Pahumi
Objekti i Veprimtarisë: Realizimin e aktiviteteve ne fushen e ofrimit te sherbimeve te internetit , investimeve publike,ne infrastukture dhe teknologi te larte,realizimin e aktiviteteve ne fushen e publiciteteve ,reklamave , botimeve dhe te medias, telekomunikacionit, kryerjen e veprimeve tregtare per import-eksportin e mallrave industriale dhe ushqimore.
Emërtime të tjera Tregtare: TOPNET
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/05/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 14.07.2015, me ane te urdhri Nr. 1341-15 Regj., Nr.27693 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore “ZIG” shpk, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e palës debitore, “TOPNET” shpk, me NUIS (NIPT) K91712501C. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II.Me date 17.10.2017, me ane te Urdhërit Nr.31209 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 14780 Prot., date 20.10.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor FS", drejtuar QKB, është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales TOPNET me Nipt K91712501C. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.

III.Me date 05.11.2020, me ane te ane te Urdhrit, Nr.7978 Prot., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Enuar V MERKO E.G Bailiff’s Service, është urdhëruar: Vendosja e mases së sekuestros mbi kuotat/aksionet e zoteruara nga pala debitore Admir Pahumi në shoqërinë “ TOPNET” SHPK me Nuis (Nipt) K91712501C, me administrator Admir Pahumi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjia 4,rruga Filonit Durrsaku,pallati firmes Çobanaj, kati pare, 30 metra mbrapa Ambulances.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.06.2024
Statuti i Shoqerise
Urdher per venien e sekuestros konservative date 17.10.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative date 05.11.2020
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 23.01.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani