Skip to content

RADIO KLAN (ish "NOSTALGJI")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-28 07:29:57
JSON

NIPT: K91826001A
Administrator: Nora Klosi
Objekti i Veprimtarisë: Radio, veprimtari radiofonike qe përfshin prodhimin, trasmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloi me ane te zerit, sinjaleve te koduara, te shkrimit, te destinuara keto per publikun.
Emërtime të tjera Tregtare: RADIO KLAN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 24/06/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 000 000,00
Numri i pjesëve: 13 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “TV KLAN”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 12/02/1997, me NIPT J71413001L, me seli qendrore ne Tirane, Rruga "Aleksander Moisiu", Nr.97 dhe me administratore Eglantina Lamaj. Ortakët e shoqërisë janë Aleksandër Frangaj 60% dhe Alba Gina 40%. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 28.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021, terhequr nga QKB date 28.04.2023, Pronaret perfitues te subjektit RADIO KLAN (ish "NOSTALGJI"), zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Aleksandër Frangaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 60% te kapitalit, pasi zoteron 60% te kapitalit te shoqerise TV KLAN, ndersa shoqeria TV KLAN zoteron 100% te kapitalit tek RADIO KLAN. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.03.2021

Alba Gina, shtetase shqiptare, e datelindjes 1977, pronare perfituese per 40% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise TV KLAN, ndersa shoqeria TV KLAN zoteron 100% te kapitalit tek RADIO KLAN. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.03.2021

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Albert Dumani; Sotir Bicka; Eldrid Malosmani
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Shnderrimi i Formes Ligjore te Shoqerise
Me date 29.05.2020, me ane te akteve per shnderrimin e formes ligjore nga SH.P.K. ne SH.A.

Ndryshime
Shënime: Me date 20.05.2020, sipas kontrates se huase, Aleksander Frangaj (Huadhenesi) jep hua 8.000.000 (tete milion) leke Pal Toma (Huamarresi), e cila do te paguhet brenda dy viteve nga data e nenshkrimit te kontrates me nje kest te vetem.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Aleksander Moisiu, tek ish Kinostudio.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.11.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 12.02.2015
Kontrate Huaje date 20.05.2020
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 21.05.2020
Raport mbi propozimin e shnderrimit te formes nga SH.P.K ne SH.A
Statuti i Shoqerise SH.A
Marreveshje per Blerje Aksionesh date 03.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 08.11.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 28.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 531 585,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 452 758,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 272 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 108 519,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 347 362,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 165 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:26 527 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 334 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 888 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 111 111,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 767 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 497 769,00
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli