Skip to content

Albanian Petro Consulting
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-12 10:00:54
JSON

NIPT: K92114011T
Administrator: Rezart Taçi
Objekti i Veprimtarisë: Konsulence teknike, ndermjetesimi tregtar, studim tregu, studime legjislacioni ne lidhje me industrine e naftes. Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, paisje elektronike, elektrike, informatike, inerte. Projektim, ndertim te objekteve social kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi. Tregtim me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Te kryeje operacione tregtare, industriale, financiare, hipoteke apo imobiliare duke perfshire blerjen, shitjen apo dhenien me qera te pronave etj.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03.08.2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mustafa Taçi; Drita Aliçka; Anika Taçi
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 15.02.2011, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne Shoqeri ne likuidim e Siper.

II.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 14.01.2012, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga Shoqeri ne likuidim e Siper ne te çregjistruar.
Ndryshime
Shënime: 1.Me date 15.02.2011, eshte emëruar si likuidues i shoqërisë Neshat Maze.

2. Me date 14.01.2012, eshte larguar likuiduesi i shoqërisë Neshat Maze.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower 4/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.11.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani