Skip to content

Trans Adriatic Pipeline AG Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-22 16:03:35
JSON

NIPT: K92402023O
Administrator: Gabriele Paolo Lanza, Malfor Nuri, Richard Yves Anstey
Objekti i Veprimtarisë: Te veproje ne perputhje me objektivat e Shoqerise te cilat jane:te planifikoje, te zhvilloje dhe te zoteroje pronesine ligjore te nje linje tubacioni gazi si dhe te çdo pajisje te perfshire. Dega mund te angazhohet ne çdo aktivitet tregtar, financiar ose aktivitete te tjera te cilat jane ne perputhje me objektivat e Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Trans Adriatic Pipeline AG Albania
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 02.12.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 31 501 503 600,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Trans Adriatic Pipeline AG, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar qe funksionon sipas ligjeve te Zvicres, e regjistruar ne daten 13.03.2009, e perfaqesuar nga Malfor Nuri, Yalchin Aliyev, Jonathan Mark Collingwood dhe Luca Schieppati. Ortaket e shoqerise jane: BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) and Axpo (5%) (Sipas ekstraktit te regjistrit tregtar te rrethit Zug, date 03.08.2009, te dorezuar ne QKB dhe faqes zyrtare te shoqerise https://www.tap-ag.com/about-tap/taps-shareholders)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Leje per shkarkimin e ujit, VKKU -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise se huaj eshte 274.260.000 CHF (franga zviceriane) dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit te BSH te dates 22.01.2021
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Business Centre

Adresa:
1) Berat, Çorovode, Lagjja Çlirimi, Ndertese me Nr.Pasurie 5/3 ÇO-H-5, ZK.1420
2) Korce, Bulevardi Fan Noli, Godina Nr.4, Kati II
3) Fier, Rruga Kongresi i Permetit, Ndertese me Nr.Pasurie 6/15, ZK.8532
4) Berat, Rruga Antipatrea, Lagjja Barrikada, Nr.Pasurie 19/155, Zona Kadastrale 8501, ish zyrat e Kombinatit te Tekstileve

Faqja Web:
https://www.tap-ag.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.01.2021
Ekstraktit i regjistrit tregtar te rrethit Zug, date 03.08.2009
Vendimet e Keshillit te Administrimit per zmadhimin e kapitalit te shoqerise se huaj 18.09.2014
Dokumenta Financiare: Vendimet e mbledhjes se aksionareve te shoqerise se huaj per rritjen e kapitalit 05.12.2012
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 183 844 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 064 931 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 159 334 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 141 284 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 446 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 15 323 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:966 097 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 239 040 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:183 790 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:173 548 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:269 627 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 168 553 852,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala