Skip to content

PRESS POINT ELBASAN (PPE) 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-25 13:17:45
JSON

NIPT: K93615201A
Administrator: Afërdita Qafa
Objekti i Veprimtarisë: Tregtia e librave, gazetave dhe letrave. Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara pa mbizotërim artikujsh ushqimore, pije e duhan. Publikimi (reklama, afishet, vitrinat, etj). Konsulencë në marketim dhe menaxhimin e produkteve që do të ofrohen në njësite e shitjes të stokut, në produktet mbështetëse të njësisë së shtypit, dhe për çdo aspekt tjetër të shërbimit. Import-eksport, tregti me shumicë dhe pakicë e mallrave dhe shërbimeve, sipërmarrja dhe shërbimi në fusha të ndryshme. Kryerja e veprimtarive dhe/ose sipërmarrja në çdo veprim ose aktivitet në përputhje me ligjet, dhe çdo aktivitet ekonomik që do të konsiderohet i nevojshëm dhe i dobishëm në mënyrë që të përmbushet qëllimi i veprimtarisë, dhe që nuk bie ndesh në kundërshtim me legjislacionin Shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: PRESS POINT ELBASAN (PPE)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/12/2009
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Shoqeria Agimi Press Point Sh.p.k me Nipt L22726202M e regjistruar sipas Legjislacionit Shqiptar prane Qendres Kombetare te Biznesit date 20.02.2012, me seli ne “Lagjja Qemal Stafa, rruga Rinia, zk.8522 me nr pasurie 1/14+2-3, pallati 33”, Elbasan, me Kapital themeltar ne vleren 100,000 Leke (2 kuota) dhe me objekt aktiviteti “Agjensi komisionere, agjensi transferimi vlerash monetare (ne monedhe vendase dhe te huaj), aktivitet financiar, aktivitete konsulence ne fushen e biznesit dhe administrimit, aktivitete marketingu, agjenti komisionar, perfaqesuesi i firmave te ndryshme vendase apo te huaja. tregti me pakiceetj”. Shoqeria administrohet nga Z. Rahmi Selamaj, me ortak Rahmi Selamaj (49% te kuotave) dhe Andi Bezati (51% te kuotave), (sipas informacionit te ekstraktit historik te shoqerise date 20.07.2021).
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan; Lagjja "Luigj Gurakuqi"; Rruga 11 Nëntori; Pallati Nr.38; Elbasan.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 25.09.2021
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -774 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 000 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 022 287,00
Punuar Nga : A.B