Skip to content

LINEAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-17 12:44:12
JSON

NIPT: L01714002F
Administrator: Kristaq Shuperka
Objekti i Veprimtarisë: Blerja, importi, eksporti, magazinimi dhe tregtia e pajisjeve mjekësore, aparaturave teknike, veglave, makinerive, aparaturave ndihmese, llojeve të ndryshme të pajisjeve mjekësore si dhe materialeve të tjera të kësaj natyre. Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i aparaturave dhe pajisjeve mjekësore, mjeteve teknike, aparaturave ndihmese dhe atyre spitalore si dhe pajisjeve të tjera të ngjashme me sa me lart, brenda dhe jashtë ambienteve të kompanisë, si brenda dhe jashtë vendit. Transport për vete dhe për të tretet. Riparime, modifikime, mirëmbajtje ambientesh spitalore. Matje të nivelit të rrezatimeve jonizuese dhe jo jonizuese si dhe impaktin e tyre në mjedis. Trajnime të stafit i cili punon me rrezatime jonizuese dhe jo jonizuese në fushën e mjekësisë. Ekspertiza lidhur me nivelet e rrezatimit jonizues në ndërtimin e klinikave mjekësore në fushën e radiologjisë, mjekësisë bërthamore dhe radioterapisë. Vlerësimi i kontrollit QA dhe QC për aparaturat të cilat punojnë me rreze X duke filluar nga 50 KV deri nr 20 MV. Komisionin të akseleratoreve linear (LINAC) me rreze X. Import, eksport, transport dhe tregtim i materialeve radioaktive për përdorim në fushën e mjekësisë, ( 2 radiofarmaceutike dhe komponentëve të tyre si: kitet invivo) dhe industrisë. Riparime, modifikime dhe mirëmbajtje ambientesh spitalore dhe jo vetëm. Raporte vlerësimi i pasurive të paluajtshme. "Qiradhënia dhe çdo lloj veprimtarie të ligjshme që konsiderohet fitimprurëse për shoqërinë".Instalim, ndertim dhe mirembajtje e impjanteve energjitike nga burime te rinovueshme nga dielli, era, uji etj. Prodhim dhe tregtim i energjise nga burime te rinovueshme. Instalim, menaxhim dhe mirembajtje e centraleve me impjante fotovoltaike.
Emërtime të tjera Tregtare: LINEAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/05/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e "Kavajes", Pallati "Speed", Kati Perdhe, Hyrja Nr.4, Njesia Bashkiake Nr.10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 463 448,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 682 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 772 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 143 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 630 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 289 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:13 407 378,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 329 704,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.Baja