Skip to content

KUEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-05 13:38:07
JSON

NIPT: L01811012A
Administrator: Kujtim Kanaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe zbatim ne punimet e linjave te tensionit te ulet, te mesem, te larte, kabinave dhe nenstacioneve elektrike. Sherbimet e mirmbajtjes dhe testime te ndryshme ne linja dhe nenstacionet elektrike dhe stacioneve te antenave mobile si dhe ndertimin e konstruksioneve metalike. Ndertime objektesh te ndryshme civile industriale, veprimtari ne fushen e telekomunikacionit. Import-eksport, tregtim me shumice e pakice i artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/06/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 34 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga Frang Bardhi, Nr pasurie 6/313+1-2, Zone kadastrale 8260,Hyrja nr. 1, Apartamenti nr. 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.11.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 25.06.2017
Vendim i ortakeve te shoqerise per rritjen e kapitalit date 05.10.2020
Vendimi i ortakeve per rritjen e kapitalit date 18.05.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 797 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 728 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 681 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 241 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 360 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 616 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 52 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 85 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 516 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:139 374 953,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:125 565 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:168 159 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:81 671 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:70 606 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:63 688 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 751 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 117 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 30 511 913,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala