Skip to content

NEMA GLOBAL ALBANIA GROUP ( ish "HIGH-TECH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-25 12:01:08
JSON

NIPT: L01922004V
Administrator: Edlir Vrapi; Hazbije Leka (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë dhe kapicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante të llojeve të ndryshme të perpunuara dhe të paperpunuara.Tregtim(import eksport me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante të forte,të lëngshëm, dhe të gazte dhe produkte të ngjashme.Përfaqesimi i shoqerive prodhuese dhe jo prodhuese,industriale,projektuese,menaxhuese dhe financiare,nepermjet marketingut dhe tregtimit te produkteve te tyre.Konsulence te shoqerive te huaja dhe te vendit.Ushtrim i aktivitetit turistik,tour operator.Import eksport tregtim me shumicë e pakicë i mallrave te ndryshme ushqimore,industriale,bujqesore dhe blegtoral,pije alkoolike etj.Veprimtari ne fushen e ndertimit,ndertim ura,apartamente,rruge ,.tunele autostrada etj.Nxjerrje,perpunim dhe tregtim i kripes se detit. Kryerje te studimeve, trajnimeve, projektimeve e zbatimeve per permiresimin, modernizimin dhe mirembajtjen e Komunikacionit hekurudhor kombëtar e rajonal, sipas standarteve e normave te Bashkimit Europian".
Emërtime të tjera Tregtare: NEMA GLOBAL ALBANIA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14/07/2010
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femer; Mashkull
Anëtarë Bordi: Adanela Aliaj; Alban Jazexhiu; Gjergji Mazreku
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 23.12.2010, me kerkese te administratorit te shoqerise, u kerkua: Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 23.01.2011, me kerkese te administratorit te shoqerise, u kerkua: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 05.02.2013, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos: Mbyllja Perfundimisht e Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

IV. Me date 15.12.2015, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos: Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"

Ndryshime
Shënime: Me date 05.02.2013, me vendim te aksionerit te vetem, emerohet likuiduesja e shoqerise Hazbije Leka.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Kavajës,ish parku i autobuzave,ndertim i ri,kati 10.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.01.2023
Statuti i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 30.07.2010
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 21.01.2011
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 28.09.2011
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 24.02.2012
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 16.07.2012
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 29.08.2012
Vendim i Aksionerit te Vetem, Likuidim Shoqerie date 05.02.2013
Raport Likuidimi i Shoqerise
Vendim i Aksionerit te Vetem, Cregjistrim Shoqerie date 15.12.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 25.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -84 881,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 669 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -919 913,00
Punuar Nga : A.Baja