Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ajdin Sejdiu
Rezultate gjithsej: 6

ALB INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY

L01824015U
(Perfaqesimi i shoqerive prodhuese dhe jo prodhuese,industriale,projektuese,menaxhuese dhe financiare.Konsulence te shoqerive te huaja dhe te vendit.Ushtrim i aktivitetit turisik,Import -eksport me shumice d)

Tirane ALL

NEMA GLOBAL ALBANIA GROUP ( ish "HIGH-TECH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION")

L01922004V
(Tregtim me shumicë dhe kapicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante të llojeve të ndryshme të perpunuara dhe të paperpunuara.Tregtim(import eksport me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe vajr)

Tirane ALL

ALB INTERNATIONAL NEW DIMENSIONS

L12119011O
(Zbatimi i teknologjive me te reja per prodhimin,transmetimin dhe tregtimin ne vend dhe jashte te energjise elektrike dhe termike, nga cdo burim i paster energjie, i njohur ose i ri.Shfrytezimi i ujit te deti)

Tirane -7863239 ALL

SKY AR GENERAL CONSTRUCTION ( ish ""SKY ALBSLO GROUP" - SHA"")

L21919501O
(Projektimi dhe ndërtimi i objekteve të ndryshme civile, industriale dhe të infrastrukturës, ndërtime dhe projektime të objekteve të ndryshme industriale, civile, infrastrukturore, energjetike etj, tre)

Durres -1450298 ALL

ALBVUI

L51323010L
(Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e impjanteve elektromekanike civile dhe industriale te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet; Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e impjanteve termi)

Tirane -3275438 ALL

AL TECH FOOD

L61426028J
(1.Transferimin e dijeve dhe praktikave bashkekohore per realizimin te prodhimeve me origjine bimore dhe shtazore, perpunimin e plote le tyre. Ambalazhimin dhe tregtimin ne vend, ne rajonin e Ballkanil, ne ve)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni