Skip to content

THYMIO PAPAYANNIS AND ASSOCIATES INC-Degane Tirane
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 08:17:55
JSON

NIPT: L02401028S
Administrator: Lukas Triandis, Ivi Kleio Nanopoulou
Objekti i Veprimtarisë: Studime-Projektime urbanistike të detajuara dhe plane rregulluese. Studime-Projektime për planifikimin e territorit dhe rajonale. Projektime arkitekturore të veprave ndërtimore. Projektime të veçanta arkitekturore (për transformimin e mjediseve të brendshme dhe të jashtme, rehabilitimin e monumenteve, ruajtjen e ndërtesave tradicionale, qendrave të banimit dhe peisazhit). Projektime për mjedisin.
Emërtime të tjera Tregtare: THYMIO PAPAYANNIS ANDASSOCIATES INC-Dega ne Tirane
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 01.12.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: THYMIO PAPAYANNIS AND ASSOCIATES INC, një shoqëri anonime e projekteve, me seli në Bashkinë e Athinës, e regjistruar në Regjistrat e Shoqërive Anonime me numër regjistri 3829/01/B/86/3827. Sipas vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e shoqërive anonime dega 2 Athinë,
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 29.10.2012, me kërkesë të administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë pa afat. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 313500 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 15/1, Shk.1, Ap.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.08.2019
Vertetim I Drejtorise se shoqerive anonime Athine
Kerkese per pezullimin e aktivitetit 29.10.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 854 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 19 145 083,00
Punuar Nga : A.Lala