Skip to content

LILO Petrol 2011 - Company
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-12 14:00:03
JSON

NIPT: L11415014C
Administrator: Bledar Lilo
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregtim me shumice e pakice te naftes dhe nenprodukteve te saj, shperndarja dhe marketingu i produkteve nepermjet tregtimit ne te gjitha format te nenprodukteve te naftes dhe gazit. Blerjen, importimin, eksportimin, transportimin edhe per llogari te te treteve, shperndarjen me shumice te gazit, lubrifikanteve, produkteve te naftes dhe naftokimike duke perfshire ketu dhe bitumet. blerjen, shitjen, qiradhenien, ndertimin dhe administrimin e impianteve, depozitave dhe administrimin e ndertesave dhe pasurive te veta te paluajtshme. Gjithashtu shoqeria do te mund te kryeje te gjitha ato veprime qe organet drejtuese te saj i konsiderojne te nevojshme, ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise, perfshi ketu dhe leshimin e dorezanive dhe 2 garancive te tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: LILO Petrol 2011 - Company
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15.02.2011
Rrethi: Kurbin
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Eduart Lloga; Feritjon Kurti; Arjanit Kolgega
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 09.12.2013, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Lac, Lagjia Nr.1 Laç, perballe Hotel Diplomat.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.11.2021
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 109 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 232 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 467 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 121 255 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 197 728 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 85 150 692,00
Punuar Nga : L.Kanani