Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bledar Lilo.
Rezultate gjithsej: 3

ALSAT (ish " Albanian Satelite Televizion", "TV - ALSAT")

K21407006R
(Veprimtaria audiovizive e saj ne perputhje te plote me ligjin nr. 97/2013 "Per Mediat Audiovizive ne Republiken e Shqiperise", e cila perfshin por jo vetem transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe infor)

Tirane ALL

ALSAT 1 ( ish "RADIO ALSAT 1")

K31511108R
(Veprimtari ne fushen e radiofonise e radiodifuzionit. Prodhim, transmetim dhe ritransmetimi programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, sinjalit te koduar, shkrimit, te destinuara per publikun n)

Tirane ALL

LILO Petrol 2011 - Company

L11415014C
(Import eksport, tregtim me shumice e pakice te naftes dhe nenprodukteve te saj, shperndarja dhe marketingu i produkteve nepermjet tregtimit ne te gjitha format te nenprodukteve te naftes dhe gazit. Blerjen, imp)

Kurbin ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni