Skip to content

ER - NO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 13:04:59
JSON

NIPT: L11809002H
Administrator: Nora Bilali
Objekti i Veprimtarisë: 1-Ne fushen e projektimit : Projektime per objekte civile industriale, rruge, ura,projektues instalator. 2-Ne fushen e drejtimit te punimeve : Supervizion e kolaudim ne zbatim dhe projektim. 3-Ne fushen e vleresimt te pasurive te paluajtshme. Ne fushen e ndertimit, ne ndertim strukture rifiniture dhe instalime detajuar si me poshte vijon: - Ndertime civile, social kulturore, industriale e rrugore.- Ndertimin i instalime elektrike, mekanike dhe sinjalistike.
Emërtime të tjera Tregtare: ER - NO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/06/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 050 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 30.12.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Qemal Stafa", Pallati Nr. 47, Kati III

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.10.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.07.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 28.06.2018
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 205 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 060 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -121 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 211 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 527 194,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 202 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 341 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 42 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -162 830,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -119 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 106 441,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 689 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 616 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 813 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 498 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 526 999,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 712 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 319 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 712 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 956 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja