Skip to content

MAGNUM OPUS GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-24 10:53:22
JSON

NIPT: L12205027C
Administrator: Fatjon Nanaj
Objekti i Veprimtarisë: Studime në nivelin strategjik, manaxherial dhe operacional, analiza, vrojtime, sondazhe, kërkime, vlerësime; Konsulencë, shërbime administrative dhe manaxhim projektesh për subjekte fizikë dhe juridikë, publikë shtetërorë dhe privatë (shoqëri tregtare, apo OJF), vendas dhe të kuaj. Ofrim shërbimesh bazë të drejtpërdrejta, veprimtari ekonomike prodhuese. Ushtrimin e çdo veprimtarie tjeter te pavarur ekonomiko-tregtar (perfshire kryerjen e çdo transaksioni me pasurite e luajtshme apo te paluajtshme si blerje, shitje, dhurim, dhenie me qira apo perdorim te tyre). Dhurim, dhenie me qira ose perdorim te tyre, apo kryerjen e çdo veprimi juridik me pasurite e luatjshme e te paluajtshme. Duke u perfshire por pa u kufizuar te gjithe elementet e mjedisit, ajrit, burimet ujore, toka, pyje e kullota, mbetjet, kimikatet, etj. Shendetesi, turizem.
Emërtime të tjera Tregtare: ''MAGNUM OPUS GROUP'' (MOG)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/09/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 050 559,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: MAGNUM OPUS TECHNOLOGY, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 05.06.2015, me NIPT L51822006Q, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nd.27 (Pallati Fratari), Ap.5, Kati II dhe me përfaqësuese ligjore Rovena Agolli. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 24.11.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 05.10.2016, eshte realizuar bashkimi me perthithje i shoqerive “Magnum Opus Technology” sh.p.k me shoqerine “Magnum Opus Group” sh.p.k ku shoqeria “Magnum Opus Group”sh.p.k do te jete shoqeri perthithese dhe shoqeria “magnum Opis Technology”sh.p.k do te jete shoqeri e perthithur.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nd.22, H.4, Ap.10, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.11.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 27.06.2013
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 30.06.2014
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 21.07.2015
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 18.07.2016
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 29.06.2017
Vendim i ortakut te vetëm per zvogelimin e kapitalit date 28.06.2019
Vendim i ortakut te vetëm per zvogelimin e kapitalit date 25.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 950 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 407 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -11 995 572,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -15 412 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 48 756 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 209 048,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 079 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 200 670,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 274 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 869 466,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:28 732 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:40 029 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 577 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 848 507,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 991 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:46 306 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 23 592 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 16 112 822,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 528 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 43 792 391,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani