Skip to content

Best Buy Drug Store
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: L12421012S
Administrator: Elisabeta Llupi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport,tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game te gjere produktesh,shendeti,kozmetik,bukurie,tekstile si dhe produkte te tjera dytesore te kesaj kategorie.Furnizimin(ofrimin) e sherbimeve shoqerive e shtetesive te ndryshme per ndjekjen e nje veprimtarie specifike dhe sidomos do te jete e specializuar ne krijimin e shoqerive te perbashketa,te konsorciumeve dhe te shoqatave te cdo lloji, ndermjet shoqerive te huaja dhe shoqerive shqiptare.Shoqeria mund te kryej ato aktivitete tregtare,financiare,me pasuri te luajteshme dhe te paluajtshme, qe organi administrativ i konsideron te dobishme ose te nevojshme per realizimin e veprimtarive qe perbejne objektin kryesor te veprimtarise.Shoqeria mund te zoteroje kuota pjesemarrje ose aksione me qellim te investimit te qendrueshem ne shoqeri te tjera.Ne organe dhe organizma ne pergjithesi te krijuara ose ne krijim e siper edhe pse nuk kane objekt te ngjashem ose qe ka te beje ose te lidhur me te sajin.Shoqeria do te jap garanci,mbeshtetje dhe garanci pasurore e personale edhe per borxhet e te treteve,gjithnje nese jane te nevojshme ose te dobishme per realizimin e aktiviteteve qe perbejne objektin social; mund te kerkoje te gjitha lehtesimet te cdo lloji te parashikuara nga normativat ne fuqi.Mund te kryej cdo aktivitet tjeter qe konsiderohet fitimprures dhe ne interes te shoqerise dhe qe nuk bie ne kundershtim me ligjet ne fuqi.Te gjithe aktivitetet e lartepermendura duhet te kryen ne perputhje dhe ne zbatim te dispozitave dhe ligjeve ne fuqi.Shoqeria gezon te drejten qe ti ofroje te gjitha sherbimet e sipermendura si ne tregun vendas ashtu edhe ne ate nderkombetar.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.12.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.6, Blloku i Magazinave, ish Kombinati Misto Mame (Magazine) Nr.5

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 042 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -6 066 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 288 367,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 29 682 453,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015