Skip to content

KF POGRADEC SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-18 12:53:00
JSON

NIPT: L14404601E
Administrator: Nesti Binishi (administrator); Ahmed Guxholli (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit, dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtare dhe ndërkombëtare. Futja në tregun e lojtarëve për të blerë lojtarë sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesat e shoqërisë dhe Bashkisë. Shoqëria, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj pas marrjes dhe në përputhje me licencat apo lejet përkatëse.
Emërtime të tjera Tregtare: KF POGRADEC SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26.07.2011
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 200
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Stefan Hila; Ilia Gusho; Vilma Topçiu
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 01.Në datë 28.05.2012: Në bazë të Kërkesës së Administratorit datë 28.05.2012 është kërkuar pezullimi i aktivitetit të shoqërisë dhe statusi nga “Aktiv” bëhet “Pezulluar”.
02.Në datë 21.06.2012: Në bazë të Vendimit të Këshillit Bashkiak Pogradec (aksionari) Nr.26 datë 30.05.2012, është vendosur prishja, likuidimi i shoqërisë dhe në bazë të Asamblesë Nr.03 datë 04.06.2012, është vendosur likuiditator i shoqërisë Ahmed Guxholli. Me këtë miratim, statusi i shoqërisë nga “Pezulluar” bëhet “Në proces likuidimi”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pogradec; Stadiumi i Qytetit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Likuidimi i Shoqerise KF POGRADEC
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 18.09.2021
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Punuar Nga : A.B