Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Pogradec
Rezultate gjithsej: 7

UJESJELLES-KANALIZIME POGRADEC

J64103615J
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Pogradec -4669259 ALL

" KRWM " SH.A

K84227001O
(Mbledhja, transporti, administrimi, depozitimi i mbetjeve bashkiake dhe komunale, industriale, mbetjeve të spitaleve, ndërtimeve, sistemit të ujërave të zeza, kanalizimit, rezervuarëve, mbetjeve bujqësor)

Maliq ALL

KF POGRADEC SH.A

L14404601E
(Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën)

Pogradec ALL

POGRADECI F.K

M03707601D
(Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesmarjen në garat sportive të organizuara nga Federata Sportive e Futbollit,si dhe pjesmarjen në garat sportive të organizuara nga UEFA. )

Pogradec ALL

QENDRA MULTIFUNKSIONALE POGRADEC

M23706601A
(• Projektimin, financimin, zhvillimin, menaxhimin e projekteve dhe veprimtarive sportive dhe kulturore, të të gjitha llojeve përjashtuar futbollin, me qellim nxitjen dhe masivizimin e sportit ndërthurur m)

Pogradec ALL

SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC

M24416601U
(Sherbimi i fumizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumat)

Pogradec ALL

POGRADECI INVEST

M24815601E
(1. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa. 2. Realizimin e punimeve te ndertimit, mirembajtjes, rikonstruksionit, dhe sigurimit te ndertesave dhe objekteve publike ekzistuese dhe te reja, kur eshte)

Pogradec ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni