Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Pogradec
Rezultate gjithsej: 5

UJESJELLES-KANALIZIME POGRADEC

J64103615J
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Korçë -4669259 ALL

" KRWM " SH.A

K84227001O
(Mbledhja, transporti, administrimi, depozitimi i mbetjeve bashkiake dhe komunale, industriale, mbetjeve të spitaleve, ndërtimeve, sistemit të ujërave të zeza, kanalizimit, rezervuarëve, mbetjeve bujqësor)

Korçë ALL

KF POGRADEC SH.A

L14404601E
(Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën)

Korçë ALL

POGRADECI F.K

M03707601D
(Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesmarjen në garat sportive të organizuara nga Federata Sportive e Futbollit,si dhe pjesmarjen në garat sportive të organizuara nga UEFA. )

Korçë ALL

QENDRA MULTIFUNKSIONALE POGRADEC

M23706601A
(• Projektimin, financimin, zhvillimin, menaxhimin e projekteve dhe veprimtarive sportive dhe kulturore, të të gjitha llojeve përjashtuar futbollin, me qellim nxitjen dhe masivizimin e sportit ndërthurur m)

Pogradec ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni