Skip to content

Chimica Dott.Francesco D'Agostino S.p.a Bari Italia

JSON

NIPT: L21409008V
Administrator: Donato D'Agostino
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, përpunim dhe tregtim të produkteve kimike në përgjithësi dhe dytësore që kane përdorim të ndryshëm si industriale, ekologjike, farmaceutike, kozmetike dhe shtëpiake, detergjent, detersive dhe produkte higjienë; produkte për trajtimin e ujërave; produkte për trajtimin dhe riciklimin e mbetjeve urbane dhe/ose industriale dhe toksike; prodhim dhe/ose të materialeve plastike dhe derivate; drejtim, mirëmbajtje, kontroll, nëpërmjet menaxhimit të duhur të impianteve të ujërave të pijshëm me para dezinfektim, aglomerim, filtrim i shpejtë dhe post dezinfektim i ujërave sipërfaqësore të lumenjve, liqeneve dhe të ngjashme nëpërmjet impianteve të posaçme të ngritjes me çfarëdolloj fuqie si dhe pastrimin e ujërave shkarkues; ndërtim dhe menaxhim i impianteve të pastrimit, dezinfektim i ambienteve, përpunim dhe depozitim për llogari të të tretëve të produkteve kimike, kërkim dhe zhvillim i produkteve dhe teknologjive të reja lidhur me objektin e shoqërisë. Ofrim shërbimesh dhe asistencë për produktet kimike që lidhen me objektin e shoqërisë; Tregtim me shumicë e produkteve kimike, dietike, artikuj sanitar, galiumit, farmaceutik dhe mjekësor, erëza, letër, alkool, vajra dhe bime vegjetale, vajra minerale nga nafta, minerale si dhe aliazheve të tyre. Tregtim i aparaturave dhe aksesorëve për prodhime industriale, etj.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 26.01.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron:
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Chimica Dell Dott.Francesco D'Agostino S.p.a
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Rimorkio tip "BARTOLETI", me targë ACR 913 Tiranë, Kamion tip "Iveco Magirus" me targë AA 679 KN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Godine private Nr. 10/3

Adresa:
Tiranë Vaqarr LALM Magazine ne fshatin Lalm, Komuna Vaqarr

Faqja Web:
www.chimicadagostino.com

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -6 751 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -14 440 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -9 397 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 150 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 309 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 631 118,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015