Skip to content

CHIMICA D’AGOSTINO S.P.A. ( ish "Chimica Dott.Francesco D'Agostino S.p.a Bari Italia")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-18 12:14:13
JSON

NIPT: L21409008V
Administrator: Leonardo Volpicella; Egizio De Tullio
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim,perpunim dhe tregtim te produkteve kimike ne pergjithesi dhe dytesore qe kane perdorim te ndryshem si industriale, ekologjike, farmaceutike, kozmetike dhe shtepiake,detergjent,detersive dhe produkte higjene; produkte per trajtimin e ujerave;produkte per trajtimin dhe riciklimin e mbetjeve urbane dhe/ose industriale dhe toksike;prodhim dhe/ose te materialeve plastike dhe derivate;drejtim,mirembajtje,kontroll,nepermjet menaxhimit te duhur te impianteve te ujerave te pishem me paradisinfektim,aglomerizim,filtrim i shpetje dhe postdezinfektim i ujerave siperfaqesore te lumenjeve,liqeneve dhe te ngjashme nepermjet impianteve te posacme te ngritjes me cfaredolloje fuqie si dhe pastrimin e ujerave shkarkues; ndertim dhe menaxhim i impianteve te pastrimit,dezinfektim i ambienteve, perpunim dhe depozitim per llogari te te treteve te produkteve kimike,kerkim dhe zhvillim i produkteve dhe teknologjive te reja lidhur me objektin e shoqerise.Ofrim sherbimesh dhe asistence per produktet kimike qe lidhen me objektin e shoqerise;tregtim me shumice e produkteve kimike,dietike,artikuj sanitar,galeniumit,farmaceutik dhe mjekesor, ereza, leter,alkool,vajra dhe bime vegjetale,vajra minerale nga nafta,minerale si dhe aliazhive te tyre.Tregtim i aparaturave dhe aksesoreve per prodhim industriale.etj
Emërtime të tjera Tregtare: CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 09/02/2012
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A, shoqëri e se drejtës italiane, themeluar me 25.11.1976, me NIPT 00824000723, me seli qendrore ne Bari, ne Via Principe Amadeo, 26/Itali dhe me përfaqësues ligjor Egizio De Tullio. (Sipas Aktitit te themelimit te Shoqerise)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Mjeti me targe AFR 810
2. Tirane, Rimorkio tip "BARTOLETI", me targe ACR 913
3.Tirane, Kamion tip "Iveco Magirus" me targe AA 679 KN
4. Tirane, Mjeti me targe AA 425 TT
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
LICENCE PER TRANSPORTE MALLRASH PER TE TRET DHE ME QIRA BRENDA VENDIT -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, LALM, Fshati Lalm, Magazinë në fshatin Lalm, Komuna Vaqarr

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.02.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakti i thjeshte i Regjistrit te pronarit përfitues date 18.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyrat Financiare viti 2018
Pasqyrat Financiare viti 2019
Pasqyrat Financiare viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 555 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 222 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 028 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 402 443,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -6 416 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -6 751 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -14 440 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -9 397 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 150 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:123 631 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:134 969 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:157 041 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:110 336 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:60 370 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 309 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 590 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 686 533,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani