Skip to content

"Universiteti ELITE"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 06:08:06
JSON

NIPT: L22326009V
Administrator: Dituri Dizdari
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise se Shkolles se Larte "Universiteti ELITE" eshte kontributi ne zhvillimin e Arsimit te Larte Universitar jo publik ne fusha te ndryshme shkencore dhe profesionale, ne edukimin me vlerat me te mira morale dhe zhvillimin e kerkimit shkencor me qellim qe te siguroje specialists te afte profesionalisht qe do t'i sherbejne zhvillimit ekonomiko-shoqeror te vendit. Shkolla e Larte "Universiteti ELITE" respekton te drejtat e njeriut sipas Kartes se Helsinkit, parimet e humanizmit, barazise shoqerore mes shtresave te shoqerise, racave, feve dhe kombesive te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: "Universiteti ELITE"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/11/2012
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. Me date 27.03.2013, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Pushim i Perkohshem te Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

2. Me date 18.07.2013, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Aktivizimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Nikolla Tupe, Pallati 2/1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja