Skip to content

Pirro Oil
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-27 13:48:27
JSON

NIPT: L23807003K
Administrator: Pirro Lupe
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakice dhe shumice te nenprodukteve te naftes dhe gazit, transporti i mallrave brenda dhe jashte vendit te Republikes se Dhqiperise, import-eksport i mallrave industriale, bateri lubrifikante, tregti per vajra lubrifikante filtra, goma per makina te te gjitha llojeve, servis per mjete motorike, lavazh per automjete, bar-kafe dhe ambjente sherbimi, grumbullim materiale me ngjyre, bateri makinash te perdorura dhe eksportet e tyre, si dhe te tjera aktivitete te pergjithshme biznesi.
Emërtime të tjera Tregtare: Pirro Oil
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/02/2012
Rrethi: Korçe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 600 000,00
Numri i pjesëve: 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Pirro Lupe; Erion Osmani; Etleva Lupe
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Korçe, Mjeti me targa AA 562 LN
2. Korçe, Kamion Mercedes 1828 Atego me targa AA 216 IR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Bulgarec, Dishnice, Magazine ne Kilometrin e pare te Rruges Nacionale Korce-Dishnice, Dishnice.

Adresa:
Korce, Bulgarec, Lagjja Periferike, Rruga Korce - Dishnice, Km I, Zona Kadastrale 1101, Nr. Pasurie 204/45, Fshati Barç

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.01.2022
Akti i themelimit te Shoqerise ( i formes ligjore SHPK)
Statuti i Shoqerise (i formes ligjore SH.A)
Raport i shnderrimit te formes ligjore date 04.02.2016
Raport i ekspertit kontabel te regjistruar date 04.02.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 947 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 186 296,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 914 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 307 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 292 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 931 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:42 854 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:70 415 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:103 451 110,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 119 299 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 67 692 953,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 39 199 676,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani