Skip to content

BALKANS PETROLEUM INTERNATIONAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-10 14:18:44
JSON

NIPT: L31521008Q
Administrator: Ibrahim Aktoz
Objekti i Veprimtarisë: Hidrokarbure, naftë dhe gaz: Import-eksport i bio-karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si naftë, benzinë, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikantë, solar, etj; Tregtim me shumicë dhe pakicë te bio-karburanteve dhe derivateve te tyre të tilla si naftë, benzinë, vajra, lubrifikantë, solar, etj; Transport i bio-karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si naftë, benzinë, vajra, lubrifikantë, solar, etj. Import - eksport i gazit të lëngshëm (LPG) për automjete, perdorim familjar, dhe konsumator; Shitje, tregtim i gazit të lëngshëm (LPG) për automjete, perdorim familjar, dhe konsumator; Import - eksport i bombolave të gazit; Shitje, tregtim dhe rimbushje të bombolave me gaz; Import - eksport të produkteve per kujdesin e automjeteve; Shitje dhe tregtim te produkteve per kujdesin e automjeteve; Import-eksport i hidrokarbureve; Shitje, tregtim dhe transport i hidrokarbureve përfshirë LPG në masë dhe shishe; Tregtim i veshjeve dhe produkteve që lidhen me industrinë e naftës . Energjia e përtëritshme. Projektim, ndërtim, menaxhim i hidrocentraleve , kaskadave, impianteve te energjise se erës dhe impianteve te energjise diellore; Menaxhimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve, kaskadave, impianteve te energjise se erës dhe impianteve te energjise diellore; Import - eksport, shpërndarje, tregtim dhe shitje te energjisë së erës, te energjise diellore, të energjisë elektrike nga hidrocentralet dhe çdo energjie tjetër të rinovueshme si dhe nënproduktet te tjera të burimeve të energjisë së rinovueshme, importim dhe eksportim i mjeteve motorrike dhe përfaqësimin e furnizuesit dhe prodhuesit; Distribucion i Autorizuar i Shoqerive te huaja ne sektore si ushqimi, pijet, veshmbathjet, njesite kompjuterike, DIY etj; Distribucion automjetesh dhe kamionësh, te mallrave stok ne njesi shitjeje. Te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme apo ato te paluajtshme si dhe cdo aktivitet tregtar, te vendose pengje ose barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise; Per me teper Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitetet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji ne fuqi. Shoqeria do te kryeje cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Shoqeria zbaton dhe respekton të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ajo zbaton standardet më të larta të etikës.
Emërtime të tjera Tregtare: BALKANS PETROLEUM INTERNATIONAL SHA (BPI)
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/03/2013
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Turqi; Angli
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Galip Deniz; Ibrahim Aktoz; Kelvin William Aldus; Fabian Goçi; Renata Aliko
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 24.06.2014, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, 9/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.01.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani