Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ibrahim Aktoz
Rezultate gjithsej: 2

BALKANS PETROLEUM INTERNATIONAL

L31521008Q
(Hidrokarbure, naftë dhe gaz: Import-eksport i bio-karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si naftë, benzinë, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikantë, solar, etj; Tregtim me shumicë dhe pakicë)

Tirane ALL

BALKANS PETROLEUM ALBANIA

L31526014Q
(Tregtim me pakice te bio-karburanteve dhe derivateve te tyre te tilla si nafte, benzine, vajra, lubrifikante, solar, etj;Transport i bio-karburanteve dhe derivateve te tyre te tilla si nafte, benzine, vajra, lu)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni