Skip to content

GeoPoint-AL (Ish GEO POINT)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-05 15:51:32
JSON

NIPT: L31615004D
Administrator: Ermal Shima
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, bazemente gjeodezike per rivelime ne te gjtha shkallet, projektim fotogrametrik-hartografik-topografik. Punime ndertimi si punime ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion e mirembajtje godina civile, industriale, rruge autostrada, hekurudha, tramvai, metro , pista aeroportuale. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te germimit dhe transportit te dheut dhe inerteve. Punime murature, suva, armaturave, hekuri, duralumini. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirmbajtja e tyre. Punime te rifinitures dhe te lidhura me to. Punime te rifinitures me materiale druri, plastik, metalik, xhami. Punime rifiniture te natyres teknike ndertuese. Sinjalistike rrugore jo ndricuese. Import-eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit, paisjeve te ndryshme, artikujve te ndryshem industriale, makineri e paisje, transport per vete dhe te te tretet. Cdo veprimtari tregtare dhe produese e cila nuk ndalohet me ligj. 1. Sherbime topografike dhe vleresim i pasurive te paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: GeoPoint-AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/04/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Kulla e pare, Kati i 12, Ap.Nr.34.

Adresa:
Tirane, Petrele, Njesia Administrative Petrele, Njesia Strukturore PT/67, Zona Kadastrale Nr 2947, Tirane.
Tirane, Petrele, Rruga "Sulejman Pashë Mulleti", Njësia Administrative Petrelë, Njësia Strukturore PT/34, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.11.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash date 24.12.2018
Kontrate shitblerje kuotash date 13.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 734 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 070 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 263 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 044 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 450 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 600 931,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -844 563,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -377 960,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:37 920 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 809 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 757 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 932 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 389 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 043 048,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala