Skip to content

AIR COMMUNICATION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-10 07:25:12
JSON

NIPT: L32409042E
Administrator: Arben Taipi
Objekti i Veprimtarisë: Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës, e trajnimeve dhe konsultimeve në fushën e informatikës. Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës inxhinierike dhe trajnimeve e konsultimeve në fushën e emergjencave dhe përditësimi i njohurive në fushën e aviacionit civil. Shitja e blerja e pajisjeve tI - teknologjisë së informacionit të tilla si kompjuterë, latoje, serverë, projektorë, kamera dixhitale, skaner, printer, fotokopje, fakse, etj. Krijimi i linjave për montimin e kompjuterëve dhe studiove dixhitale sigurimi i pjesëve të këmbimit për të gjitha llojet e pajisjeve të tilla dhe realizimi i shërbimit të mirëmbajtjes, garancisë e të riparimit. Realizimi i projektimit dhe instalimit të rrjeteve kompjuterike, informatikë dhe mirëmbajtjen e tyre. Realizimi i projektimit, dhe instalimit të sistemeve të menaxhimit elektronik, elektrik dhe të sigurisë së ndërtesave. Programim programesh informatikë të ndryshme të aplikueshëm në sektorë të ndryshëm. Programim faqesh internet (WebDesign-Development) si dhe mirëmbajtjen e tyre. Tregtim të programeve informatikë (software-ve). Implementim i sistemeve dhe programeve informatikë (software-ve], mirëmbajtje sistemesh dhe programesh 2 informatikë, asistencë dhe konsulencë për përgatitjen e programeve informatikë (software-ve). Përpunimi i të dhënave në kompjuter e pajisje të tjera me synim realizimin e shërbimeve të tilla si përgatitje faqe interneti, përgatitje reklamash, posterash, ftesash, kartëvizitash, e deri në shtypje e lidhje libri. Kryerja e veprimtarive të tjera tregtare si shitja dhe blerja me shumicë dhe pakicë të artikujve të kancelarisë, pajisje elektrike dhe elektronike shtëpiake, etj. Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatikë me qellim përdorimi dhe menaxhimi të sistemit bankar. Realizimi i import-eksportit të të gjithë artikujve të përmendur me sipër. Shërbime: Evente, Dekore, Fotografi, video xhirime.
Emërtime të tjera Tregtare: AIR COMMUNICATION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/12/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 123 970,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqerise eshte 1.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit te dates 29.10.2020
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Nr. 2, Rruga Xhorxhi Martini, Vila Nr. 16, Kati perdhe, Apartamenti 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.01.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 02.10.2020
Kontrate shitje kuotash 27.01.2016
Kontrate shitje kuotash 23.01.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -4 170 431,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -6 636 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 47 965 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 39 077 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 56 604 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 868 896,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 83 860 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 516 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -27 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:14 560 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:27 983 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 089 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:86 164 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:102 695 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:174 739 148,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:239 046 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 88 900 974,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli