Skip to content

Mimoza Doçi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-11 15:05:47
JSON

NIPT: L32607203P
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakice artikuj te ndryshem produkte kancelarie, industriale dhe materiale ndertimi. Tregti me pakice e cantave, aksesore, veshje, kepuce.Eksport – import; tregtimi i materialeve te ndertimit me shumice dhe pakice; tregtimi i materialeve e paisjeve elektrike dhe elektroshtepiake; tregtimi i materialeve hidraulike dhe hidrosanitare; tregtimi i veglave te punes, paisjeve dhe makinerive; tregtimi i bojrave dhe llaqeve; tregtimi i produkteve te kancelarise; tregtimi i çantave, veshjeve dhe aksesoreve; tregtimi i mallrave industriale; tregtimi i produkteve kimike, detergjenteve dhe paisjeve laboratorike; tregtimi i produkteve plastike, tubove, rekorderise, si dhe nenprodukteve te tjera; shfrytezimi dhe perpunimi i materialeve inerte; shfrytezimi dhe perpunimi i mermereve dhe gureve dekorative; tregtimi i produkteve ushqimore te konfeksionuara dhe te fresketa; katering; perpunimi dhe tregtimi i lendes drusore; perpunimi dhe tregtimi i mobiljeve; tregtimi i pjeseve te kembimit; prodhimi dhe tregtimi i konfeksioneve; tregtimi i plehrave dhe imputeve bujqesore; tregtimi i farerave bujqesore; tregtimi i pemeve frutore dhe dekorative; kryerja dhe zbatimi i punimeve te ndertimit civil dhe industrial; tregtimi i pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme; projektim dhe konsulence teknike; joint-venture; franchising.
Emërtime të tjera Tregtare: Duki Daso Elbasan
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 07.02.2013
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne date 01.10.2021 eshte vendosur ndryshimi I statusit te shoqerise, ishte “Aktiv” u be “Cregjistruar”. (sipas Ekraktit Historik te Regjistrit Tregtar, date 11.12.2021)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
ELBASAN Lagjja 11 Nentori, rruga Xhavit Haxhihyseni, dyqani perballe market Stafa

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.12.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Punuar Nga : I.Cara