Skip to content

DB WASH INTERNATIONAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-12-27 16:50:51
JSON

NIPT: L41525504M
Administrator: Tomi Ismailati
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet te Lavanterisë dhe ngjyrosjes industriale te produkteve tekstile, veshjeve dhe lëkurës, dhe megjithatë ne sektorin me te gjere te finiturave te produkteve tekstile dhe te aktiviteteve te tjera të lidhura me industrinë e veshjeve, kryerjen e shërbimeve te përgjithshme dhe ne veçanti larjen, hekurosjen dhe ngjyrosjen e veshjeve te realizuara nga kompani artizanale ose industriale me përdorim kolektiv. Aktivitete stampimi dixhitale dhe stamperi, serigrafi ne përgjithësi, ne veshje, pëlhura dhe ose pjese te tyre apo mbi materiale te tjera; Aplikime ornamentale dhe aksesore mbi veshje dhe aktivitete te tjera te lidhura me to dhe me industrinë e veshjeve, kryerja e shërbimeve te suportit logjistik për ndërmarrje dhe profesioniste për organizimin dhe funksionimin e punishteve dhe zyrave përkatëse, menaxhimin e ndërmarrjeve industriale dhe tregtare qe operojnë ne sektorin e veshjeve ne përgjithësi, transport për shërbime për nevojat e veta dhe për te tretët, blerja, marrja me qira, leasing financiar dhe shitja e makinave dhe pajisjeve për ndërmarrjet e menaxhuara ose për ndërmarrjet për te cilat kryhen shërbimet. Ajo mund te kryeje 2 te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, imobiliare, imobiliare te konsideruara si te nevojshme ose te dobishme për arritjen e objektit te shoqërisë, duke saktësuar se aktiviteti financiar mund te kryhet vetëm me qellim realizimin e objektit te shoqërisë. Ajo gjithashtu mund te blejë kuota ne ndërmarrje apo Shoqëri për përmbushjen sa me te mire te objektit te shoqërisë, ne rend te dyte dhe jo si qellim ekskluziv apo pre dominues, Shoqëria mundet te japë dhe te marre fidejusione, garanci dhe kapar. Dhënie me qira. Transport për te tretet. Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë dhe me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: DB WASH INTERNATIONAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 24.03.2014
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 7
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ "Stacioni Zooteknik Xhafzotaj ", objekt me numer pasurie 163/8, zona kadastrale 2574

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 85 612 517,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 68 946 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 28 548 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:348 921 175,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:301 527 466,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 165 263 137,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016