Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Tomi Ismailati
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

DB WASH INTERNATIONAL

L41525504M
(Aktivitet te Lavanterisë dhe ngjyrosjes industriale te produkteve tekstile, veshjeve dhe lëkurës, dhe megjithatë ne sektorin me te gjere te finiturave te produkteve tekstile dhe te aktiviteteve te tjera të)

Durrës 68946588 ALL

ARTIC GROUP

L61518501B
(Tregtia, me shumicë dhe pakicë, importi –eksporti, prodhimi, përpunimi, ruajtja, logjistika, shpërndarja, lëvizja dhe depozitimi, për vete dhe për llogari të të tretëve, i të gjitha llojeve të pro)

Durrës ALL

''EUROPA GROUP ''

M21803504C
(Import-eksport dhe tregtia me shumicë dhe pakicë e vajrave lubrifikante si dhe produkteve të ngjashme. Ne perputhje me legjisladonin shqiptar dhe licencat e Shoqerise te leshuara nga autoritetet kompetent)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni