Skip to content

2A TRADE & ENGINEERING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-06-03 14:50:28
JSON

NIPT: L41602016I
Administrator: Artan Arkaxhiu
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të kryejë aktivitetin e tregtimit, import - eksportit, me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale e elektro - shtëpiake, pajisjeve e sistemeve/impianteve të kondicionimit si dhe impianteve te tjerë të çfarëdo lloji. Projektim dhe instalim i impianteve pajisjeve elektrike, elektro - shtëpiake, industriale, sistemeve te kondicionimit, si dhe impianteve të tjera të çfarëdo lloji ne vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte te ndryshme. Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshëm për materiale e pajisje elektrike industriale e elektro - shtëpiake si dhe për pajisje dhe sisteme të kondicionimit dhe për impiante të tjera të çfarëdo lloji. Tregtim të automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipave të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, të shërbimeve. Importimin dhe eksportimin e tyre. Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, bujqësore, produkteve ushqimore, materiale ndërtimi, hidraulike, pajisje elektronike, kompjuterë, aksesorë, kancelari, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh etj. import, eksport. Tregti të gazit të lëngshëm, vajrave lubrifikante. Shërbime hotelerie, bar kafe, restorant, servis makinash, agjenci turistike. Projektim e ndërtim objektesh e punime te ndryshme në fushën e ndërtimit. Shoqëria në mënyrë dytësore dhe jo në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe sidoqoftë vetëm për të përmbushur objektin e saj tregtar, mund të kryejë çdo veprimtari tregtare e cila do të konsiderohet si e nevojshme dhe e domosdoshme duke përfshirë edhe zotërimin e kuotave ose pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera tregtare që ushtrojnë aktivitet të ngjashëm me aktivitetin e ushtruar nga vetë shoqëria si dhe ushtrimin e të gjitha të drejtave që lidhen me zotërimin e këtyre kuotave/pjesëmarrjeve.
Emërtime të tjera Tregtare: 2A TRADE & ENGINEERING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.04.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 26 710 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Dhimiter Shuteriqi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakeve te shoqerise per zmadhimin e kapitalit 20.02.2018
Vendim i ortakeve te shoqerise per zmadhimin e kapitalit 07.11.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 31.10.2020
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 093 622,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 280 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 770 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 784 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 598 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 558 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 458 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:17 814 789,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:96 060 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:49 777 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:81 751 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 46 818 417,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala