Skip to content

ACC ALBANIA TECH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-14 07:53:03
JSON

NIPT: L41915004N
Administrator: Klodian Zoto
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i shërbimit të kontrolli teknik të pajisjeve dhe impianteve për të tretë . Ofrimi i shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore më motor dhe rimorkio të tyre, import – eksport për shoqërinë dhe për të tretë. Kontroll i pajisjeve matëse dhe nën presion. Kontrollin dhe certifikimin e pajisjeve nën presion të importuara dhe prodhuara para vënies në dispozicion të të tretëve ose lëvrimin e tyre. Vlerësimin e konformitetit dhe certifikimit të pajisjeve nën presion të prodhuara. Zhvillimi i trajnimeve profesionale, kurseve, kualifikimeve speciale ne fusha te ndryshme
Emërtime të tjera Tregtare: ACC ALBANIA TECH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/07/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 11.08.2015, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua pezullimi i aktivitetit te shoqerise. Statusi behet nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "George W. Bush", Kulla 2, Ap. 9/4 (29)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.02.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit date 11.08.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -49 748,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli