Skip to content

AMERICAN UNIVERSITY IN ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-27 10:57:28
JSON

NIPT: L42220051H
Administrator: Donald Shena
Objekti i Veprimtarisë: 1.Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë dhe të mbrojë dijet me anë të mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve. Këtë mision ai e realizon përmes këtyre synimeve: a)të përgatisë profesionalisht specialistë të lartë në fushat që mbulon në të gjitha programet e studimit, nëpërmjet mësimdhënies dhe praktikave profesionale, duke përmbushur të gjitha detyrat që rrjedhin sipas Ligjit ne fuqi. b)të formojë shkencëtarë të rinj në fusha të ndryshme parësore, duke marrë parasysh drejtimet kryesore të zhvillimit të Rajonit, nëpërmjet kërkimit shkencor dhe veprimtarisë botuese ; c)të kryejë studime shkencore për të zhvilluar programet e studimit të shkencave që lëvron dhe të ofrojë shërbime për zgjidhjen e problemeve më të rëndësishme që ka Rajoni i Shqiperise dhe më gjerë; ç)të kryejë kualifikimin e vazhdueshëm të specialistëve të lartë të fushave të ndryshme, duke u kthyer në një qendër e rëndësishme kualifikimi dhe zhvillimi të teknologjive bashkëkohore. 2. Universiteti u siguron punonjësve akademikë pavarësinë e kërkimit dhe lirinë e mësimdhënies, sipas dispozitave të këtij statuti dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. 3.Universiteti lëshon diploma dhe jep certifikata e tituj të tjerë në përputhje me nivelin e formimit të kryer. 4.Universiteti garanton shprehjen e lirë të ideve dhe i siguron personelit dhe studentëve mundësi të barabarta për punë dhe studim.
Emërtime të tjera Tregtare: AMERICAN UNIVERSITY IN ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/10/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Britania e Madhe; USA
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 286 000,00
Numri i pjesëve: 100 000 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: American Capital Group një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05/11/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92306012Q, me adresë në Tirane, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Ambasador, Suit 1001 , me administrator Erjona Shena, Majlinda Demollari dhe Arledia Shena. Ortak te shoqerise jane : Daisy Shena; David Shena; Erjona Shena; Arledia Shena dhe Deon Shena me 20% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 27.06.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Donald Shena; Craig Francis White; John Alfred O'Brein
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 100.000 dollar amerikan), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 27.06.2022 (112.86)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga Themistokli Germenji, Pallati Ambasador Nr. 1, Suit 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik I Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 27.06.2022
Deshmi e Trashegimie Ligjore, date 08.02.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja